Kúzelník 11.02. 2015

cena vstupenky na 1 dieťa 7 eur

Nahlášky na 0905 170 314

/cena lístka pre dieťa je 10€/


KARNEVAL 2016

19.02.2016 od 16 tej hodiny /len 20 detí/ !!!

21.02.2016 od 15 tej hodiny /len 20 detí/ !!!

maľovanie na tvár, súťaž o najkrajšiu masku, diskotéka

nahlášky na 0905 170 314Bazárik 06.03.2016

info na 0905 170 314

!! obmedzený počet predávajúcich !!!

kupujúcich neobmedzene od 14:00 hod !!!