MOTOLINO TÁBOR (Športový)

Vhodný pre menšie detičky (4/5-8 rokov).

 

Motolino tábor sa nesie v duchu tradičného prepojenia hry, športu, kreativity a zábavy.

Hra detí prebieha prevažne v kolektíve, pripravené sú rôzne zábavné, športové a kreatívne aktivity, ktoré prebiehajú pod dozorom našich skúsených a šikovných animátoriek. Všetky naše animátorky majú pedagogické vzdelanie I. stupňa a bohaté skúsenosti práce s deťmi.

Športový tábor je zameraný je na rozvoj psychosociálnych, motorických, kognitívnych zručností, učíme sa pracovať v skupine, stimulujeme zdravú súťaživosť a však za každých okolností zohľadňujeme individuálne potreby a limity každého nášho táborníka.

Vrámci kolektívnej hry sú využivané rokmi overené i moderné stratégie k prístupu dieťaťa, a celý tábornícky program na 5 dní je plný hier, ktoré majú sami o sebe pozitívny vplyv na psychický, sociálny a motorický vývin každého dieťaťa.

Prioritou pre nás je, aby Vaše deti boli s nami šťastné a usmiate. Na každý deň je pripravený pevný špecifický program, ktorý je však dostatočne flexibilný na to, aby bol prispôsobovaný počasiu, skupinovej dynamike, preferenciám detičiek a iným nepredvídateľným okolnostiam.

Hodinový rozpis všetkých aktivít na celých 5 dní obdrží každý objednávateľ (zákonný zástupca) v e-maily, spolu s jedálničkom na konkrétny týždeň turnusu. Detičky majú počas celých piatich dní zabezpečené nutrične vyvážené raňajky, desiatu, obed, aj olovrant.

Špecifické požiadavky na stravu, alergie, či iné zdravotné obmedzenia uvedie zákonný zástupca v prihláške. V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. 0907 934 113

 

Športový tábor je vhodný pre menšie detičky (4/5-8 rokov

Tábor sa uskutočňuje v nasledovných termínoch:

8.7 – 12.7.2023

29.7 – 2.8.2023

19.8-23.8.2023

Cena za turnus je 125€

 

Ako sa prihlásiť na tábor?

https://www.motolino.sk/wp-content/uploads/2023/02/Tábory-prihláška-2023-aktuálna.pdf

ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM ŠPORTOVÉHO TÁBORU:

PONDELOK:

7:00 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 privítanie, plánovanie dní a zoznámenie sa s priestorom Motolína, raňajky

9:00 – 11:15 hry na zoznamovanie (detičky a animátori sa navzájom predstavujú)

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok (deti si môžu priniesť vlastné DVD)

13:30 – 14:30/15:00 športové hry v skupinách, olovrant (ovocie)

15:00 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

UTOROK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet do parku, aktivity v parku, podľa počasia zmrzlina

(u menších detí zbierajú peniažky na zmrzlinu animátori 1,50€ – 2€)

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 športové a kreatívne aktivity, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 aktivity na dvore

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

STREDA:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 8:30 raňajky

8:30 – 9:30 aktivity na dvore, (loptové hry), pohybové súťaže

9:30 – 11:00 kreatívne tvorenie detičiek v skupinách

11:00 – 11:15 upratovanie materiálu, vytvorenie výstavky prác

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 športové súťaže v skupinách, olovrant (ovocie)

14:30 – 15:30 vyhodnotenie súťaží

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

ŠTVRTOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 športové súťaže v skupinách, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 (kreatívne súťaže, kolektívne hry – voľný výber detí)

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

PIATOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 8:30 raňajky

8:30 – 9:00 voľná hra detičiek

9:00 – 10:30 tanečná rozcvička a rôzne aktivity

10:30 – 11:00 zhrnutie týždňa, záverečné hodnotenie, odmeňovanie

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 športové aktivity v skupinách, olovrant

15:00 – 16:00/16:30 diskotéka a voľné aktivity detí (rozlúčka), rodičia si môžu prísť po svoje detičky