MOTOLINO TÁBOR (Športový)

Vhodný pre menšie detičky (4/5-8 rokov).

 

Motolino tábor sa nesie v duchu tradičného prepojenia hry, športu, kreativity a zábavy.

Hra detí prebieha prevažne v kolektíve, pripravené sú rôzne zábavné, športové a kreatívne aktivity, ktoré prebiehajú pod dozorom našich skúsených a šikovných animátoriek. Všetky naše animátorky majú pedagogické vzdelanie I. stupňa a bohaté skúsenosti práce s deťmi.

Športový tábor je zameraný je na rozvoj psychosociálnych, motorických, kognitívnych zručností, učíme sa pracovať v skupine, stimulujeme zdravú súťaživosť a však za každých okolností zohľadňujeme individuálne potreby a limity každého nášho táborníka.

Vrámci kolektívnej hry sú využivané rokmi overené i moderné stratégie k prístupu dieťaťa, a celý tábornícky program na 5 dní je plný hier, ktoré majú sami o sebe pozitívny vplyv na psychický, sociálny a motorický vývin každého dieťaťa.

Prioritou pre nás je, aby Vaše deti boli s nami šťastné a usmiate. Na každý deň je pripravený pevný špecifický program, ktorý je však dostatočne flexibilný na to, aby bol prispôsobovaný počasiu, skupinovej dynamike, preferenciám detičiek a iným nepredvídateľným okolnostiam.

Hodinový rozpis všetkých aktivít na celých 5 dní obdrží každý objednávateľ (zákonný zástupca) v e-maily, spolu s jedálničkom na konkrétny týždeň turnusu. Detičky majú počas celých piatich dní zabezpečené nutrične vyváženú stravu (desiatu, obed, aj olovrant) a pitný režim.

Špecifické požiadavky na stravu, alergie, či iné zdravotné obmedzenia uvedie zákonný zástupca v prihláške. V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. 0949 863 836

 

Športový tábor je vhodný pre menšie detičky (4/5-8 rokov

Tábor sa uskutočňuje v nasledovných termínoch uvedených na hlavnej stránke.

Ako sa prihlásiť na tábor?

https://www.motolino.sk/wp-content/uploads/2023/02/Tábory-prihláška-2023-aktuálna.pdf

ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM ŠPORTOVÉHO TÁBORU:

PONDELOK:

7:00 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 privítanie, plánovanie dní a zoznámenie sa s priestorom Motolína,

9:00 – 11:15 hry na zoznamovanie (detičky a animátori sa navzájom predstavujú)

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok (deti si môžu priniesť vlastné DVD)

13:30 – 14:30/15:00 športové hry v skupinách, olovrant (ovocie)

15:00 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

UTOROK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet do parku, aktivity v parku, podľa počasia zmrzlina

(u menších detí zbierajú peniažky na zmrzlinu animátori 1,50€ – 2€)

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 športové a kreatívne aktivity, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 aktivity na dvore

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

STREDA:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:30 – 9:30 aktivity na dvore, (loptové hry), pohybové súťaže

9:30 – 11:00 kreatívne tvorenie detičiek v skupinách

11:00 – 11:15 upratovanie materiálu, vytvorenie výstavky prác

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 športové súťaže v skupinách, olovrant (ovocie)

14:30 – 15:30 vyhodnotenie súťaží

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

ŠTVRTOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 športové súťaže v skupinách, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 (kreatívne súťaže, kolektívne hry – voľný výber detí)

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

PIATOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:30 – 9:00 voľná hra detičiek

9:00 – 10:30 tanečná rozcvička a rôzne aktivity

10:30 – 11:00 zhrnutie týždňa, záverečné hodnotenie, odmeňovanie

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 športové aktivity v skupinách, olovrant

15:00 – 16:00/16:30 diskotéka a voľné aktivity detí (rozlúčka), rodičia si môžu prísť po svoje detičky