LEGO TÁBOR

Je vhodný pre staršie detičky (6-11 rokov)

LEGO tábor je tým správnym miestom pre všetkým malých milovníkov lega. Hlavnou časťou programu je skladanie a programovanie špeciálneho lega. Detičky sa rozdelia do skupín po troch a striedajú si počas týždňa funkcie – hľadač, staviteľ, programátor.

Hľadač – vyhľadáva konkrétne lego, ktoré podáva staviteľovi.

Staviteľ – stavia lego.

Programátor – dáva inštrukcie a pomocou tabletu naprogramuje lego.

Výsledkom je lego, ktorým detičky môžu pomocou tabletu hýbať a vykonávať rôzne funkcie. (napr. vesmírny robot, ktorý zberá známky života na novej planéte, formula, s ktorou sa môžu pretekať s ostatnými detičkami)

V priebehu týždňa sa učia deti spolupracovať, trénujú si motoriku, učia sa pracovať s rôznymi funkciami lego programu (pridávanie rôznych zvukov, pohybov, rýchlostí) a tvorivosti. Okrem špeciálneho lega disponuje Motolíno aj klasickým, s ktorým sa môžu počas týždňa hrať.

Avšak, na svoje si tu prídu všetky deti.

Okrem aktivít s legom sú pre vaše ratolesti pripravené aj rôzne súťaže, zábavné a športové hry či výlety. V stredu si na svoje prídu kreatívne duše, pri našich tvorivých dielničkách, ktorých práce zostanú vystavené počas všetkých táborov.  Program je ale dostatočne flexibilný na to, aby mohol byť prispôsobený počasiu či preferenciám detičiek a iným nepredvídateľným situáciám.

Tábor prebieha pod dozorom skúsených a šikovných animátoriek, ktoré majú pedagogické vzdelanie I. stupňa a bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Hodinový rozpis všetkých aktivít na celých 5 dní obdrží každý objednávateľ (zákonný zástupca) v e-maily, spolu s jedálničkom na konkrétny týždeň turnusu.

Detičky majú počas celých piatich dní zabezpečené nutrične vyváženú stravu (desiatu, obed, aj olovrant) a pitný režim.

Špecifické požiadavky na stravu, alergie, či iné zdravotné obmedzenia uvedie zákonný zástupca v prihláške.

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. 0949863836

Uskutočňuje sa v nasledovných termínoch uvedených na hlavnej stránke.

Ako sa prihlásiť na tábor?

Letné tábory – PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM LEGO TÁBORU:

 

PONDELOK:

7:00 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 privítanie, plánovanie dní a zoznámenie sa s priestorom Motolína, raňajky

9:00 – 11:15 hry na zoznamovanie (detičky a animátori sa navzájom predstavujú)

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok (deti si môžu priniesť vlastné DVD)

13:30 – 14:30/15:00 aktivity s legom v skupinách, olovrant (ovocie)

15:00 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

UTOROK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet do parku, aktivity v parku, podľa počasia zmrzlina

(u menších detí zbierajú peniažky na zmrzlinu animátori 1,50€ – 2€)

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 aktivity s legom v skupinách, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 aktivity na dvore

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

STREDA:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 8:30 raňajky

8:30 – 9:30 aktivity na dvore, (loptové hry), pohybové súťaže

9:30 – 11:00 kreatívne tvorenie detičiek v skupinách

11:00 – 11:15 upratovanie materiálu, vytvorenie výstavky prác

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 aktivity s legom v skupinách, olovrant (ovocie)

14:30 – 15:30 súťaže

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

ŠTVRTOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 9:00 rozcvička na dvore a kolektívne hry

9:00 – 9:15 hygiena, toaleta

9:15 – 11:30 výlet

11:30 – 11:45 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:45 – 12:15/12:30 obed

12:15 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/ 15:00 aktivity s legom v skupinách, olovrant (chlebík)

15:00 – 15:30 (hry s legom, súťaže, kolektívne hry – voľný výber detí)

15:30 – 16:00/16:30 voľná hra detičiek, rodičia si môžu prísť po svoje detičky

 

PIATOK:

7:30 – 8:00 príchod detičiek do tábora

8:00 – 8:30 raňajky

8:30 – 9:00 voľná hra detičiek

9:00 – 10:30 tanečná rozcvička a rôzne aktivity

10:30 – 11:00 zhrnutie týždňa, záverečné hodnotenie, odmeňovanie

11:15 – 11:30 hygiena, toaleta, príchod do reštaurácie

11:30 – 12:00/12:15 obed

12:00 – 13:30 poobedný odpočinok pri rozprávke, spánok

13:30 – 14:30/15:00 aktivity s legom v skupinách, olovrant

15:00 – 16:00/16:30 diskotéka a voľné aktivity detí (rozlúčka), rodičia si môžu prísť po svoje detičky

https://www.motolino.sk/wp-content/uploads/2023/02/Tábory-prihláška-2023-aktuálna.pdf