Môžu sa zúčastniť tábora aj mladšie/staršie deti?

Áno, vývin každého dieťatka je veľmi individuálny, takže pokiaľ detičky na separáciu od rodičov nereagujú úzkostlivo a sú dostatočne samostatné / v prípade starších disciplinované, tak sa určite vieme dohodnúť.

Treba baliť desiatu?

Nie, je zabezpečený celodenný stravovací režim, viac podrobností ohľadom stravovania nájdete v prihláške.

Kapacita jedného turnusu?

Maximálne 15-16 detičiek v jednej týždennej skupine. 

Ak máme zaplatený tábor no dieťa ochorie, prídem o zálohu?

Vždy sa snažíme vyriešiť individuálne každý prípad k Vašej spokojnosti a vždy sa dá dohodnúť na náhradnom termíne či inej forme refundácie.

Kedy najskôr môžem dieťa priniesť a kedy najneskôr vyzdvihnúť?

Denné tábory prebiehajú v čase od 8:00 do 16:00 a však v prípade urgentnej potreby sa viete dohodnúť s vedúcimi táboru tiež individuálne, snažíme sa vyjsť ústrety vždy, keď je to možné.